Faoi

About

Gaeilge Mhaigh Cuilinn Goals

Gaeilge Mhaigh Cuilinn Spriocanna

An oidhreacht Ghaeltachta a chaoimhniú, a fhorbairt agus a sheachadadh chuig na h-óg glúnta.
Tacaíocht a thabhairt do chomhlachtaí áitiúil ar mhaith leo bheith dhátheangach. 
Úsáid na Gaeilge sna meáin shoisialta agus meáin chumarsáide a mhéadú. 
An Ghaeilge a bheith i láthair forbairtí nua turasóireachta i Maigh Cuilinn.

Faoi

Gaeilge Mhaigh Cuilinn

Aimsigh . Foghlaim . Ceangal

Tá clú agus cáill riamh anall ar an nGaeltacht mar cheantar faoi leith a bhfuil cultúr láidir Gaelach aige ahus iomra leitheadach ar a cheol, amhránaíocht, féilte, damhsa, litríocht, saibhreas teanga, nósanna, béaloideas agus slí maireachtála. Is féidir iomlán sásaimh a bhaint amach as an saibhreas seo má tá an Ghaeilge ar do thoil agat. Tá sé mar cúram orainne, pobal na Gaeltachta, a bheith inár gcaomhnóirí ar ár n-oidhreacht luachmhar.

Tá Gaeilge Mhaigh Cuilinn ag iarraidh an bhród don oidhreacht álainn atá againn a fheabhsú agus méid an Ghaeilge a fheictear agus a chloistear sa cheantar a mhéadú.

The Gaeltacht has been renowned as a region with a strong and unique Gaelic culture for many, many years and is recognised for the richness of its music, songs, festivals, language, customs, folklore and for a distinctive way of life. It is best if one speaks Irish to fully experience and draw from this rich culture. It is our responsibility, the people of the Gaeltacht, to be the protectors of our valuable heritage.

It is the main aim of Gaeilge Maigh Cuilinn to strengthen our pride in our heritage and to increase the level of Gaeilge seen and spoken in the area.