Club lar-Scoile

After school Club

Club lar-Scoile

Aois Ghrupa / Age Group : 5 to 12 year old kids

Rang / Class Size : 6 kids in one class

Lar-Scoile / After School : 2:30 - 5:30 Monday - Friday

Class Teachers

Múinteoirí Ranga

Ándrea

Múinteoir

Sorcha

Múinteoir

Learning Irish

Ag Foghlaim Gaeilge

Ealaín / Art

Beidh na páistí ag foghlaim na Gaeilge trí mheáin ealaíne i mbealach dearfach agus taitneamhach.

The children will learn Irish whilst engaging in fun and enjoyable art activities. 

Spraoi / Play

Beidh na páistí ag foghlaim Gaeilge agus iad ag spraoi go nádutha isteach le cluiche boird agus amach sa chlós.

The children will learn Irish through play both inside with bord games and outside in the yard.

Ceoil / Music

Beidh na páistí ag foghlaim Gaeilge trí mheáin ceoil atá dearfach agus taitneamhach.

The children will learn Irish through music in a positive and fun way.

Glaoigh Chun Do Pháiste a Chlárú

085 850 4935